Filatelisten vereniging De Helmveste Helmond en Omstreken is opgericht in 1977

Bestuur en verenigingsgegevens

    
Voorzitter A. Steenbakkers 06-29581540 admsteenbakkers@onsbrabantnet.nl Secretaris J. Dijkers 0492-556713 dijkers_master@hotmail.com Penningmeester J. Dijkers 0492-556713 dijkers_master@hotmail.com Veilingen Joop Seijkens 06-53917522 jtcteh@gmail.com Maarten Romijn 0492-559125 romijnlwf@yahoo.com Rondzenddienst Bob Grijpstra 0492-525946 bob.a.grijpstra@planet.nl. Bestuurslid H. van der Bruggen 0492-772901 hmvdbruggen@hotmail.com Ledenadministratie C. van den Broek 040-2427073 Broek.Verbeek@kpnmail.nl Redactie convocatie A. Steenbakkers 06-29581540 admsteenbakkers@onsbrabantnet.nl (Verzending) W. Mennen 0492-510493 willmennen@planet.nl Public Relations L. Huijbers 0492-361855 l.auren17s@upcmail.nl Tombola P. de Wit 0492-526659 Nieuwtjesdienst W.A.J.Promper 06-40733785 wajpromper@onsbrabantnet.nl Webmaster H. Lucas 0492-512778 h.lucas17@chello.nl

Filatelistenvereniging "De Helmveste Helmond en Omstreken" is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel voor Brabant onder nummer 40240370

Nalatenschapcommissie:
Joop Seijkens       06-53917522
Mart van Dal          06-37447395
Frans Swinkels     0492-543914

         IBAN-nummer Vereniging:          NL64 INGB 0004 0856 72
         IBAN-nummer rondzenddienst:  NL32 INGB 0003 8022 32
         IBAN-nummer nieuwtjesdienst:  NL81 INGB 0005 9312 76
        

         
E-mail secretariaat: dijkers_master@hotmail.com