Filatelisten vereniging De Helmveste Helmond en Omstreken is opgericht in 1977

Nalatenschappen
Regelmatig wordt het bestuur van onze postzegelvereniging benaderd door mensen die via een erfenis in het bezit van een verzameling zijn gekomen. Zij willen weten op welke wijze zij deze het beste ten gelde kunnen maken. Natuurlijk zullen wij eerst trachten de aanvrager tot continuering van de verzameling te bewegen. Mocht dit niet lukken, of is de verzameling het eigendom van meerdere personen, dan zijn wij bereid alle mogelijke moeite te doen om de aanvrager op de juiste wijze voor te lichten en de verzameling aan derden te verkopen.
Hiervoor is binnen de vereniging een commissie in het leven geroepen, die aanvragers op dat gebied terzijde staat. Zij zullen in de eerste plaats een taxatie doen naar de waarde van de verzameling, zodat de aanvrager een idee krijgt van de opbrengst. De commissie werkt alleen op aanvraag en kan geen enkele garantie geven, of verantwoording nemen, over de uiteindelijke opbrengst. Alle aanvragen dienen rechtstreeks aan het bestuur te geschieden. Zij zullen de aanvrager naar behoren over de voorwaarden en regels informeren.

Onder het menu-item "Bestuur" vindt u de nalatenschapcommissie vermeld, of klik hier.