Filatelisten vereniging De Helmveste Helmond en Omstreken is opgericht in 1977

U kunt óók lid worden

In een lidmaatschap van onze vereniging zijn behalve de elders genoemde activiteiten, de volgende kosten meegenomen:

De contributie is op dit moment € 37,50 per jaar (Inclusief het maandblad Filatelie) en € 19,50 (Exclusief het maandblad Filatelie) en wordt jaarlijks vastgesteld op de Algemene Ledenvergadering.
De inschrijfkosten bedragen éénmalig € 3.50.
Opzegging van het lidmaatschap dient plaats te vinden voor 1 november voorafgaande aan het nieuwe verenigingsjaar. Opzegging dient schriftelijk te gebeuren bij het secretariaat. Na 1 november bent u de contributie voor het volgende jaar verschuldigd.

Bent u geïnteresseerd in onze vereniging, mail dan naar ons secretariaat middels het volgende e-mail adres: dijkers_master@hotmail.com.

U kunt ook telefonisch contact opnemen met: 0492-556713