Filatelisten vereniging De Helmveste Helmond en Omstreken is opgericht in 1977

Iedere vijf jaar de tentoonstelling Pro-Phil


Filatelistenvereniging "De Helmveste Helmond en Omstreken" organiseert iedere vijf jaar een tentoonstelling. De laatste werd gehouden op 3 em 4 november 2012 in de Fonkel in Helmond.

De Tentoonstellingscommissie bericht...

(November 2012)

De Helmveste staat op de kaart

We kijken er met een goed gevoel op terug. Over de voorbereiding van onze 5e Pro-Phil tentoonstelling bent u allen voldoende bijgepraat. Op 2, 3 en 4 november was het dan zo ver. Nu zou blijken of alles op zijn plaats zou vallen, en de puzzel compleet zou zijn. Nou...ik kan u vertellen dat het prima is verlopen. Allereerst wil ik gezegd hebben dat het hartverwarmend was om te zien, hoe vrijdagmiddag rond 12.00 uur, toen de truck met oplegger de Pastoor van Leeuwenstraat in probeerde te komen, een grote groep van onze leden klaar stond om de handen uit de mouwen te steken. In het uur dat volgde groeide die groep aan tot zo ongeveer 25 mensen. U raad het al, het klusje was in de kortste keren geklaard. Rond 15.00 uur stonden alle 200 kaders te wachten op hun inzenders, waren de ruiten gepoetst, en de kisten opgeruimd. Het inrichten van de andere ruimten kon beginnen. Door die voorsprong in tijd, was er alle gelegenheid om dat rustig te doen. In de loop van de avond zagen we de tentoonstelling groeien en vonden de kunstenaars een plekje voor hun werken. In het bijzonder het podium veranderde in een mooie collage van kunst met beelden, schilderijen en encaustic werken. Stofzuigen, controlerondje en naar huis, in afwachting van de opening op zaterdagmorgen.
Het was zaterdagmorgen al vroeg gezellig druk. We mochten circa 60 gasten welkom heten bij de opening. Kopje koffie en een stuk vlaai en achtereenvolgens de toespraken van onze voorzitter Ton Steenbakkers, Jan Bongerts van IV Philatelica, Ben Mol van de KNBFV en tenslotte Wethouder Jan van den Heuvel. Deze laatste opende de tentoonstelling door met een paar ferme armbewegingen de poster voor de ingang van de tentoonstelling stuk te slaan.


Kort na 11.00 uur was onze tentoonstelling open voor publiek. Gedurende zaterdag en zondag mochten we totaal ruim 500 bezoekers welkom heten. Een getal wat eerlijk gezegd wat aan de lage kant is. Waar dat aan gelegen heeft is moeilijk te zeggen. Ik bedenk me dat kwaliteit boven kwantiteit gaat, want in die zin hebben we het juist goed gedaan. Van vele bezoekers hebben we lovende woorden en waardering mogen horen voor zowel de inrichting van De Fonkel, als wel voor de kwaliteit van de tentoongestelde verzamelingen en kunst. Dat alles wordt nog eens dik onderstreept door de resultaten van onze eigen leden. Voor zover bekend hebben alle leden van onze vereniging die een tentoonstellingswaardige verzameling hebben, die ook ingebracht.
Niet alle inzenders uit onze vereniging konden hun werk om verschillende redenen laten jureren. Maar degene waarbij dat wel kon, hebben werkelijk prachtige resultaten geboekt, waarmee we ons als De Helmveste, goed op de filatelistische kaart hebben gezet. Pieter Gommans behaalde met 2 inzendingen goud met respectievelijk 85 punten voor "Van Helmont naar Helmond" en 80 punten voor "Perfins en hun relatie met Helmond". Hij ontving dan ook de Bondsmedaille als ereprijs. Ook Theo Smits, die voor de eerste keer meedeed met een 1-kader inzending "Een verscheurde natie. De Amerikaanse Burgeroorlog" droeg bij aan het succes. Hij ontving de Bert Langhorstprijs als beste 1-kader. Hij behaalde 27 punten. Jack van de Winkel schoorde goud met zijn nieuwe inzending "Groenten uit een zakje" en Frans van Kraaij 25 punten voor zijn eerste 1-kader "Nederlandse dagvlinders". Al met al een ware zegetocht. Alle prijswinnaars en uiteraard ook de andere inzenders, van harte gefeliciteerd met dit Helmondse succes.
De tentoonstellingscommissie zal in januari van 2013 een cijfermatige/financiële verantwoording afleggen van haar organisatie. Intussen zullen tijdens de ledenbijeenkomst van november de leden die niet in de gelegenheid waren de TT te bezoeken, in de gelegenheid worden gesteld nog het een en ander aan te schaffen. Zo zijn de volgende zaken dan nog te koop: de TT-catalogus € 2,00; de tentoonstellingsenveloppe met speciaal stempel € 2,00; de Pro-Phil postzegel (velletje van 10 zegels voor € 8,50 en losse zegels € 1,00); de persoonlijke postzegels van de kunstenaars (velletje van 10 zegels voor € 8,50 en losse zegels € 1,00). Hiervan zijn er 7 verschillende. Op=op.
Al met al dankt de TT-commissie iedereen voor haar of zijn bijdrage in welke vorm dan ook.

Theo Leijten Voorzitter TT-commissie

De Tentoonstellingscommissie bericht...

(Oktober 2012)

Eindelijk... we zijn er klaar voor!

Na bijna 3 jaren van voorbereiding is het zover dat het bestuur van onze vereniging u van harte uit wil nodigen voor onze tentoonstelling Pro-Phil 2012. Zoals bekend houden we deze tentoonstelling in de Categorie 3 en propaganda, waarbinnen 1-kader opstellingen. We hebben ruim 50 inzenders, die samen goed zijn voor 200 kaders, dus ca 2400 bladen. Er wordt een palet aan onderwerpen gepresenteerd, met bijdragen van beginners, jeugd, gevorderden en internationale gekwalificeerde verzamelingen. Onder de inzenders alle leden van onze vereniging die een of meer tentoonstellingsverzamelingen hebben. U kunt dat allemaal lezen in een tentoonstellingscatalogus die wij hebben laten drukken. In dit boekwerkje staat naast informatie over de inzenders en inzendingen, ook een aantal filatelistische artikelen die het lezen zeer de moeite waard zijn. Wij bevelen u dit boekje van harte aan.
Een groot deel van de inzenders zullen worden beoordeeld door een jury van de Koninklijke Nederlandse Bond voor Filatelistenverenigingen. We hopen dat daar een mooie palmares uitkomt. Voor de 1-kader inzendingen zal de naar onze oud-voorzitter Bert Langhorst genoemde prijs worden toegekend. Maar dat is nog niet alles.
Ook op een andere wijze dragen onze leden of hun partner bij aan Pro-Phil 2012. Maar liefst 7 beeldende kunstenaars en kunstenaressen zullen in harmonie met de postzegels, hun beeldende kunst tentoonstellen. Enige kunstenaars zullen hun manier van werken demonstreren en uitleg geven. Bijzonder is dat de vereniging in overleg met de kunstenaars voor elk van hen, een favoriet kunstwerk op een persoonlijke postzegel heeft geplaatst.
Deze persoonlijke postzegels zullen tijdens de tentoonstelling los of in velletjes van 10 te koop zijn. Let op, de voorraad is beperkt en op=op. Voor de duidelijkheid, er zijn dus 7 verschillende zegels en velletjes. Naast deze Pro-Phil kunstenaarszegels heeft uw vereniging ook een eigen Pro-Phil-zegel laten maken. Ook die is los of per velletje van 10 zegels beschikbaar. Eigenlijk is deze postzegel tevens bedoeld om op een speciale door ons vervaardigde passende tentoonstellingsenveloppe te plakken.
Post.nl heeft voor Pro-Phil 2012 een bijzonder stempel ter beschikking gesteld. Als geheel dus te krijgen, een TT-enveloppe, met TT-postzegel, afgestempeld met een TT-stempel, uiteraard is alles op elkaar afgestemd.

Ook zult u een promotiestand van IV Philatelica tegenkomen. Hier kunnen belangstellenden zich tegen voordelige condities aanmelden voor een lidmaatschap van onze vereniging. Ook aan de jeugd is gedacht. Er is een flinke ruimte gereserveerd voor de Stichting Jeugdfilatelie Nederland. Zij zullen proberen de aandacht van de jeugd te trekken met van alles en nog wat. En of dat nog niet genoeg is, zal er een aardig aanbod van handelaren zijn, die een zo breed mogelijk assortiment aan filatelistisch materiaal aan u aan zal bieden. Ook ons eigen filatelistisch loket ontbreekt niet.
Als u alles bekeken en beleefd hebt, mag elke bezoeker via een formulier kenbaar maken, welke verzameling hij of zij de mooiste, beste, leukste enz. vindt. Hiervoor wordt later de publieksprijs uitgereikt. In het kort ziet het programma voor het weekend van 2, 3 en 4 november er als volgt uit: Vrijdag wordt er vanaf ca 12.00 uur opgebouwd.
Zoals altijd hebben velen van u zich gemeld als helper. Als alles staat, volgt in de loop van de vrijdagvond, het verder inrichten van de kaders, kunstenaarsruimten en andere benodigde ruimten.

Op zaterdagmorgen is iedereen vanaf 10.00 uur welkom voor de offici�le opening, die om 10.30 uur begint. Om 11.00 uur zal de openingshandeling worden verricht en gaat de tentoonstelling open voor het publiek. We sluiten zaterdag om 17.00 uur, om op zondag van 10.00 tot 16.00 uur weer open te zijn. Intussen zal de jury haar werk doen en zien we in de loop van zaterdagmiddag de palmares op de kaders verschijnen.
De prijsuitreiking waaronder de Bert Langhorstprijs, wordt zondag rond 14.30 uur verwacht.
Vanaf 16.00 uur gaan we met de logistieke ploeg de zaak weer afbreken. We hopen op een mooi verenigingsweekend met veel bezoekers waarbij u als lid van harte bent uitgenodigd.

Open voor publiek:
Zaterdag 3 november van 11.00 tot 17.00 uur

Zondag 4 november van 10.00 tot 16.00 uur

De Tentoonstellingscommissie bericht....

(Augustus 2012)

We liggen op stoom.......

Gedurende de afgelopen 2 ½ jaar heeft de TT-commissie gewerkt aan de organisatie van onze 5e tentoonstelling Pro-Phil 2012. We hebben geprobeerd u van tijd tot tijd op de hoogte te houden van de belangrijkste vorderingen. Wat, wanneer en waar werden ingevuld en zijn bij u bekend. Inmiddels kunnen we melden dat onze doelstellingen voor wat betreft de invulling en evenementen rond de expositie, allen zijn gehaald en ingevuld. We hebben 200 kaders vol, we hebben 7 kunstenaars uit eigen kring die hun beeldende kunst zullen laten zien, er zijn handelaren, er zijn tentoonstellingcovers met daarop een nieuwe eigen persoonlijke verenigingszegel, af te stempelen met een speciaal door TNT ontworpen stempel. Verder zullen er een hele serie persoonlijke postzegels van de tentoonstellende kunstenaars zijn, los en op vel. De KNBFV, IV Filatelica en JFN zullen zich presenteren en uiteraard hebben we een heuse tentoonstellingscatalogus met van alles en nog wat er in. We kunnen daar nog wel wat advertenties voor gebruiken, dus leden doe uw best. Waar ik dit stukje echt voor schrijf is een oproep aan u allen Na jaren van voorbereiding door een kleine groep van leden is het nu uw beurt een bijdrage te leveren. De invulling van de logistiek op 2, 3 en 4 november is een klus die breed gedragen en ingevuld dient te worden. Vele handen maken hier licht werk. Als iedereen iets voor zijn rekening neemt, is het net als voorgaande keren, een "fluitje van een cent". Onze logistieke man Chris van der Heijden, zal u allen de komende tijd aan de mouw trekken om te horen welke bijdrage hij van u mag verwachten. Uiteraard iedereen naar vermogen en mogelijkheden. Maar er is altijd wel wat te doen. Chris zal u indelen in een werkplan en tzt laten weten waar en wanneer u bent ingedeeld. Als u bij voorbaat al uw diensten aan wilt bieden, dan bespaart u Chris een hoop werk als je hem even belt of mailt
(0492-543004/chrvdh@planet.nl). Uiteraard mogen net als voorgaande keren, uw kinderen, schoonzonen etc., een helpende hand uitsteken.
Om het kort te zeggen, wij zijn er klaar voor, nu nog de laatste loodjes en daar hebben we u bij nodig.

Theo Leijten Voorzitter TT-commissie

De Tentoonstellingscommissie bericht....

(Januari 2012)

De data van de Pro-Phil 2012 zijn van 3 en 4 November 2012.

De Tentoonstellingscommissie bericht....

(December 2011)

Niet al te ver voor ons gloort 2012, het jaar waarin onze vereniging voor de 5e keer de tentoonstelling Pro-Phil gaat organiseren. Deze keer dus Pro-Phil 2012. Ongeveer 3 jaar geleden hebben we met ons allen besloten tot het houden van die tentoonstelling. Er is een tentoonstellingscommissie gevormd, die geleidelijk aan is begonnen met invullen van de verschillende onderdelen die er bedacht zijn. Zo hebben we om meerdere redenen gekozen voor ons eigen clubgebouw De Fonkel als locatie voor de tentoonstelling. Het is een prachtig modern gebouw met alles er op en er aan wat nodig is voor een dergelijk evenement. Het gebouw heeft een speelse inrichting, veel licht en leent zich uitstekend voor wat we willen. Natuurlijk zijn ook de financiën een factor die heeft meegeteld in onze keuze voor De Fonkel. Andere locaties waren Het Brabant House, wederom 't Speelhuis en de aula van het ROC aan de Keizerin Marialaan. Om uiteenlopende redenen waren die locaties niet haalbaar.
Na het vaststellen van de locatie was het van belang een goede datum (weekend) te prikken. Hierbij spelen ook diverse factoren een rol. Er moet dan worden gedacht aan beschikbaarheid, concurrerende evenementen en voorwaarden die bijvoorbeeld de KNBFV stelt. Al met al zijn we uitgekomen op 3 en 4 november 2012. Uiteraard ook 2 november voor de opbouw van het geheel. Ook wordt er gewerkt aan het vinden van sponsoren en subsidies, wat voor een deel al is gelukt. We hebben aan de andere kant hierin ook nog wel een weg te gaan om er goed uit te komen.
Onze tentoonstelling willen we een brede bekendheid geven, dus de PR zal een belangrijk deel van onze inspanning vormen. Zoals inmiddels gebruikelijk heeft de tentoonstelling ook een thema meegekregen. Nadat we in het verleden het bedrijf Vlisco Helmond en daarna het Industrieel Erfgoed van Helmond als thema hebben gehad, hebben we het deze keer nog wat dichter bij ons zelf gezocht. We kwamen er achter dat er binnen onze vereniging een aantal leden en partners van leden zijn, die zich erg verdienstelijk bezig houden met het maken van Beeldende Kunst. Uiteraard kunst van een kleine k, maar toch.... We zijn met de kunstenaars in gesprek gegaan en hebben af kunnen spreken dat zij gedurende onze postzegeltentoonstelling, op verschillende plekken in de diverse ruimten, hun kunstwerken zullen presenteren.
Hiermee hadden we meteen de opdracht om de tentoonstelling in filatelistische zin te sturen in de richting van verzamelingen met een raakvlak met die beeldende kunst. We zullen dus ook erg ons best doen om zoveel mogelijk kaders te vullen met kunst of een afgeleide daarvan. Uiteraard zijn ook alle andere onderwerpen en verzamelingen welkom.

Tolpostplein

Intussen wordt hard gewerkt aan het maken van de tentoonstellingscatalogus. Het moet een mooi en informatief boekwerkje worden, waarin behalve de nodige tentoonstellingsinformatie, ook interessante artikelen te lezen zullen zijn. Waar het uiteraard om draait i s het laten zien van verzamelingen. Alles bij elkaar zijn we van plan om 200 kaders in De Fonkel op te stellen.
Onze tentoonstelling wordt gehouden in de klasse 3 waarin 1-kader, open klasse en voordruk albumbladen, evenals propaganda en jeugd worden begrepen. Een jury zal inzenders op hun verzoek beoordelen en voor de beste 1-kader inzending die voor de eerste keer meedoet, zal de Bert Langhorstprijs worden toegekend.

Tot zover de stand van zaken en onze bedoelingen. Wat natuurlijk rest is het vele werk dat nog verzet moet worden. We denken dan aan het werven van advertenties voor de tentoonstellingscatalogus, U moet weten dat het erg veel geld kost om een dergelijk boekje te kunnen laten drukken. Mocht u in deze moeilijke tijden zelf, of in uw directe omgeving iemand weten die een advertentie wil plaatsen, dan zullen we er erg blij mee zijn. Verder is de commissie bezig met een logistiek plan om alle werkzaamheden in goede banen te leiden. Chrisje van der Heijden zal u tzt benaderen om ook een handje uit de mouwen te steken en een of meer taken voor uw rekening te nemen. Natuurlijk iedereen na vermogen. Elke hand is welkom. We rekenen op u. Immers "Vereniging" betekent samen doen!

De Fonkel


De Tentoonstellingscommissie bericht....

(Midden 2011)

Het is al weer even geleden dat de leden akkoord gingen met de organisatie van een 4e tentoonstelling Pro-Phil in 2012.
De commissie heeft erg veel moeite gehad om de noodzakelijke basis voor deze tentoonstelling te leggen.
De basis bestaat uit de toestemming van de Regio, de NBFV, het vastleggen van een locatie in relatie tot een datum waarop de tentoonstelling gehouden kan en mag worden. We zijn blij dat we nu kunnen laten weten dat al de vier punten zijn ingevuld.
De intentie is om de tentoonstelling Pro-Phil 2012 te houden in het weekend van 3 en 4 november 2012 in ons clubgebouw De Fonkel.
Het thema dat we in willen brengen is beeldende kunst uit eigen kring.
We zijn van plan om leden, en partners van leden die actief zijn in het maken van kunst (bijvoorbeeld schilderen en beeldhouwen), een plekje te geven op onze tentoonstelling. Het exacte idee er achter, en de uitwerking daarvan komt later.
Wat we eerst graag willen weten is, hoeveel mensen binnen onze vereniging hiermee actief zijn. Graag willen in een vroeg stadium een lijstje maken van onze kunstenaars en kunstenaressen die wat willen exposeren. Schroom niet en laat de TT-commissie op korte termijn wat weten. De commissie is enthousiast en verwacht er veel van.
We hopen dat dit enthousiasme de komende tijd ook over zal slaan op de leden van onze vereniging.
Uw hulp zullen we te zijner tijd zeer nodig hebben.

Pro-Phil 2007

Impressie van de opbouw

   
   

Het drukken van de herinneringsenveloppe gebeurde handmatig op een antieke drukpers
Samen met de speciale zakelijke zegel vormde de enveloppe een aardige noviteit

   

  


't Speelhuis, een schepping van Pieter Blom, bleek een prachtige entourage voor de tentoonstelling te zijn

   

Stephanie Kuipers won een ereprijs met haar jeugdinzending, mevrouw van der Heijden kreeg Robijn