Filatelisten vereniging De Helmveste Helmond en Omstreken is opgericht in 1977

Onze nieuwtjesdienst

Hoe werkt de nieuwtjesdienst?

Elk lid van "De Helmveste" kan zich opgeven voor de nieuwtjesdienst.
Deze dienst zorgt ervoor dat alle nieuwe uitgaven voor de verzameling van het lid tijdig worden ingekocht. Op alle verenigingsavonden is de nieuwtjesdienst aanwezig vanaf 19:00 uur, om de ingekochte nieuwtjes aan de leden af te leveren en te verrekenen.
Het lid hoeft dus zelf nergens meer achteraan te gaan, of te onderzoeken of hij een uitgave wel of niet heeft gemist. Alle stukken worden ingekocht bij de erkende vakhandel of bij importeurs, altijd tegen de normaal geldende prijzen. De Nederlandse uitgaven zijn mede door onze vertegenwoordiging van de Collectclub verkrijgbaar tegen de nominale waarden. In ieder geval is het aan te raden om lid van de nieuwtjesdienst te worden als men een thematische verzameling heeft of wil opzetten. Het is namelijk heel moeilijk om een wereldwijd overzicht te verkrijgen van de benodigde uitgaven zonder de medewerking van ter zake kundige mensen die precies op de hoogte zijn waar en wanneer de betreffende zegels uitkomen. Het lid is hierdoor verzekerd dat zijn verzameling niet alleen compleet is maar tevens up to date blijft.

Wat kost dat ?

Het lidmaatschap van de nieuwtjesdienst is gratis. Wel dient men een borg te storten van twaalf euro voor elk land of thema abonnement. De vereniging wordt voor deze bemoeienis en haar werkzaamheden door de leverancier beloond met een omzet percentage ten behoeve van de clubkas.