Filatelisten vereniging De Helmveste Helmond en Omstreken is opgericht in 1977

Maandelijks postzegelplezier

Verenigingsavonden

Elke maand houden wij een verenigingsavond, met uitzondering van de maand juli, als wij genieten van onze welverdiende vakantie.
De uitnodiging voor de ledenavond wordt u toegezonden via een speciale convocatie. Deze convocatie wordt door ons filatelistisch gefrankeerd. We houden onze bijeenkomsten in Wijkhuis De Brem, Rijpelplein 1, Helmond.
Vanaf 19:30 uur is de zaal open voor de mogelijkheid tot ruilen, nieuwtjes, bekijken van aangeboden veilingkavels en andere postzegelactiviteiten om 20:30 start de feitelijke verenigingsavond met de behandeling van de agenda. Doorgaans stoppen we omstreeks 23:00 uur.

Tijdens deze verenigingsavond:
- Heeft u de gelegenheid uw zegels te ruilen met andere leden.
- Heeft u de gelegenheid uw zegels te verkopen aan andere leden.
- Heeft u de gelegenheid om uw aanvullingen te verzorgen.
- Kunt u informatie uitwisselen en filatelistische wetenswaardigheden opdoen.
- Kunt u uw nieuwtjes ophalen.
- Kunt u gebruik maken van ons eigen filatelieloket.
- Kunt u uit zogenaamde dubbeltjesboeken uitzoeken a raison van 5ct.
- Heeft u kans om een prijs te winnen in onze gratis verloting.
- Heeft u kans een prijs te winnen in onze tombola.
- Kunt u overtollige zegels laten veilen.
- Kunt u op de veiling ontbrekende zegels kopen.
- Houden wij lezingen over filatelistische onderwerpen.
- Kunt u de wereldcatalogus van de vereniging gratis inzien.
- Kunt u de wereldcatalogus van de vereniging voor enkele dagen huren.
- Hebben wij een filatelistisch vragenkwartiertje.

Verder kunt u informatie krijgen over deelname aan onze rondzenddienst, de nieuwtjesdienst, het actief bezig zijn in onze activiteitencommissie, ruilbeurs of de nalatenschapcommissie.