Filatelisten vereniging De Helmveste Helmond en Omstreken is opgericht in 1977

UITGIFTE DUITSLAND
(April 2017)

Het jaar is 2 januari (o.a.) geopend met twee 70c-zegels als uitbreiding van de reeks Schätze aus deutschen Museen (dl. X). Op een van die twee Het meisje met de wijnglas van Vermeer; op de andere het schilderij Pfefferfresser, Jungfern und Haubenkränich van Jean-Baptist Oudry. Behalve deze schilderijzegels verschenen nog: de Bijbelvertaling door Martin Luther (2,60), 25 jaar ‘Topographie des Terrors’, een documentatiecentrum in Berlijn over de nazitijd, dat jaarlijks door honderdduizenden wordt bezocht (45c) en een 145c-zegel ter gelegenheid van de heropening van het concertcentrum Elbphilharmonie in Hamburg.

Op 9 februari breidde Duitsland twee al lang lopende reeksen uit. In de reeks Wohlfahrt verscheen de zevende serie Grimms Märchen deze keer gewijd aan het sprookje Der Bremer Stadtmusikanten. Waarden 70+30, 85+40 en 145+55c. De zegel van 70+30c werd ook zelfklevend uitgegeven, alsmede tien keer 70+30c zelfklevend in een boekje.

Tevens werd 9 februari de reeks Burgen und Schlösser uitgebreid (deel XI) met een 70c-zegel waarop Residenzschloss Luchwigsburg.

Botanische tuinen
(April 2017)

Botanische tuinen hebben een rijke geschiedenis. Ze waren van oorsprong verbonden aan universiteiten. Aanvankelijk werd er onderzoek naar medicinale toepassingen verricht, later verbreedde dat zich naar onderzoek binnen de biologie. De meeste botanische tuinen zijn gespecialiseerd in bepaalde plantensoorten. Zo is een arboretum een botanische tuin met alleen bomen. Een pinetum laat hoofdzakelijk coniferen zien. In de loop van de tijd hebben de meeste botanische tuinen er andere taken bij gekregen, waaronder de collectie tonen aan belangstellende bezoekers en plantensoorten behouden die in de natuur dreigen uit te sterven. In Nederland zijn ruim dertig botanische tuinen te vinden, waarvan de meeste zijn aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Botanische Tuinen (NVBT). De NVBT heeft 2017 uitgeroepen tot het Jaar van de Botanische Tuinen.

Op de postzegels van het nieuwe vel Botanische tuinen in Nederland staan afbeeldingen van bijzondere planten en bomen uit botanische tuinen in Nederland. Elke postzegel is door een horizontale lijn in tweeën gedeeld. Op het grotere vierkante vlak staat in het midden een vrijstaande foto van de bewuste plant of boom.
Rechts in dit grotere vlak is in verticale richting de waardeaanduiding 1 en de naam van het postzegelvel opgenomen. Op het kleinere rechthoekige vlak staat de Latijnse naam van de plant of boom, met de aanduiding Nederland 2017 en de sorteerhaak. De horizontale lijn is in het midden onderbroken door een witte cirkel, met daarin een zaadje van de desbetreffende plant of boom. Op de tabs naast de postzegels is de Nederlandse naam van de plant of boom te lezen, met de naam van de botanische tuin waar hij te vinden is. Op de achtergrond van het postzegelvel staat een uitvergrote foto van een blad met fijn vertakte nerven. De nerven lopen door over de tabs en over de velrand links en rechts. Voor de typografie is gebruikgemaakt van de PMN Caecilia, een uitgebreide familie schreefletters uit 1991 van Peter Matthias Noordzij.

Uit de lijst van ‘honderd kroonjuwelen’ van de NVBT selecteerde Robbert er twintig die hij een plekje op het postzegelvel gunde. “Er was ruimte voor tien, maar een ontwerper wil altijd wat te kiezen hebben. Bovendien was het niet zeker of elke plant of boom wel op zijn mooist gefotografeerd kon worden. We hadden daarvoor anderhalve maand de tijd, in de zomer van 2016. Een logistiek complexe klus, met al die botanische tuinen."

Technische specificaties

Zegelformaat : 25 x 36 mm
Papier : normaal met fosfor opgedruk7
Gomming : synthetisch
Druktechniek : offset
Oplage : 130.000 velletjes
Drukkerij : Joh. Enschedé Security Print, Haarlem
Drukkleuren postzegel : geel, magenta, cyaan en zwart

DE STIJL
(April 2017)

Op de tien postzegels van het vel 100 jaar DE STIJL staat werk van vooraanstaande leden van De Stijl afgebeeld, afkomstig uit de collecties van het Gemeentemuseum in Den Haag en Het Nieuwe Instituut in Rotterdam. De zwart-witfoto’s zijn van schilderijen (Piet Mondriaan), tekeningen (Theo van Doesburg), ontwerpen (Theo van Doesburg, Cornelis van Eesteren), architectuurtekeningen (Theo van Doesburg, Cornelis van Eesteren), de lattenleunstoel van Gerrit Rietveld en een maquette van café-restaurant De Unie in Rotterdam (J.J.P. Oud).

De positie van de foto op de postzegels wordt bepaald door een stelsel van strakke, zwarte lijnen. Iedere postzegel wordt door de lijnen in drie vlakken verdeeld, met steeds een andere vlakverdeling per postzegel. De foto staat in het grootste vlak. De twee kleinere vlakken bieden ruimte aan de sorteerhaak, de waardeaanduiding 1 en de typografie. Als bovenste laag liggen op het postzegelvel transparante vierkanten en rechthoeken, in de primaire kleuren rood, geel en blauw.

Op elke postzegel is de sorteerhaak gecombineerd met een korte zwarte lijn die als waardeaanduiding 1 dienst doet. Voor de typografie is één lettertype gebruikt: de Circular van Laurenz Brunner. Op de tabs naast de postzegels staat de naam van het desbetreffende lid van De Stijl, met een relevant citaat. De horizontale en verticale lijnen lopen op de meeste tabs en op de velrand door.

Uit het onderzoek kwamen vijf extra beelden naar voren die de ontwerpers aan de groslijst toevoegden. Brigitte Gootink: “De uiteindelijke selectie is bepaald door de iconische waarde van de beelden en het kunsthistorisch belang. Een belangrijke overweging was ook dat we beelden wilden gebruiken die op het vel goed op elkaar zouden aansluiten.”

Zwart-wit
Op de postzegels zijn zwart-witfoto’s gebruikt, terwijl de originelen overwegend in kleur waren. Brigitte Gootink: “Daar zijn verschillende redenen voor. Niet alles was in kleur en de aanvankelijke ‘frisheid’ was bij enkele beelden door vergeling verdwenen. We besloten de tien beelden in zwart-wit naar elkaar toe trekken om er vervolgens een nieuwe kleurlaag aan toe te kunnen voegen. Een andere belangrijke overweging was dat de beelden in het tijdschrift De Stijl ook zwart-wit waren. Fullcolourdruk werd toen nog niet toegepast.”

Technische specificaties

Zegelformaat : 36 x 25 mm en 25 x 36 mm
Papier : normaal met fosforopdruk
Gomming : synthetisch
Druktechniek : offset
Oplage : 135.000 velletjes
Drukkerij : Joh. Enschedé Security Print, Haarlem
Drukkleuren postzegel : ?????????/td>