Filatelisten vereniging De Helmveste Helmond en Omstreken is opgericht in 1977

PostNL past kroon op koningspostzegel aan
(Februari 2015)

PostNL past de kroon op de koningspostzegel aan. De huidige afbeelding van een kroon maakt plaats voor een afbeelding van de Koninklijke kroon, zoals deze in 1816 officieel door Koning Willem I is vastgesteld.
De koningspostzegel blijft verder ongewijzigd en is vanaf 5 januari te koop.
Ruim een jaar geleden heeft PostNL de koningspostzegel uitgereikt aan Zijne Majesteit de Koning. De iconografische kroon verwees niet naar de officiƫle kroon. In November 2013 schreven wij hierover in dit artikel. PostNL heeft diverse reacties ontvangen, die aangaven dat het logischer is als op de koningspostzegel de echte koningskroon staat. Hieraan geeft PostNL nu gehoor.

Links de oude zegel met St.Edwards Crown, rechts de nieuwe variant met Nederlandse Rijkskroon

     

Bij het uitgeven van zijn postzegels heeft PostNL van oudsher een belangrijke plek gereserveerd voor postzegels van Nederlandse vorsten en andere leden van het Koninklijk Huis. Zodra een nieuw staatshoofd aantreedt, is het gebruikelijk dat PostNL een nieuwe permanente postzegel uitgeeft. De koningspostzegel is ontworpen en aangepast door Studio Job.

Beschikbaarheid
De aanpassing van de koningspostzegel gaat stapsgewijs. Vanaf 5 januari is eerst de koningspostzegel met waardeaanduiding 1 (voor post tot 20 gram) online te koop via www.postkantoor.nl en in de weken daarna, afhankelijk van de voorraad ter plaatse, bij het postkantoor in de buurt. In de komende maanden volgen vervolgens de koningspostzegels met waardeaanduiding 2 en Internationaal. De geldigheidstermijn van de oude en nieuwe zegel is onbepaald.

Reeds lang vertrokken uit Stiphout
(Februari 2015, Pieter Gommans)

Enkele weken geleden heb ik deze Rebut brief uit Roermond op de kop getikt. De brief roept nogal wat vragen op, en ik ben er eens goed voor gaan zitten. Dat de brief het een en ander heeft meegemaakt blijkt uit het volgende verhaal,

Aangetekende brief van Roermond via Helmond naar Stiphout van 22 juli 1955.
Tarief: brief interlokaal 1e gewichtsgroep van 1955 is 10 cent, en het aantekenrecht is 20 cent. Totaal 10 + 20 = 30 cent.


De brief is op 22 juli 1955 om 12.00 uur aangeboden op het postkantoor van Roermond en daar aangetekend. Zie de afstempeling op de postzegels. (afb.1.)

afb. 1.

De brief is op 22 juli 1955 om 20.00 uur te Helmond ontvangen, en daar is volgens voorschrift op de achterzijde het aankomststempel Helmond geplaatst. (afb.2.)

afb. 2.

De brief is vervolgens vanuit Helmond te Stiphout bezorgd. Maar de ontvanger was "REEDS LANG VERTROKKEN" . (afb.1.) Omdat er geen adres van de afzender op de brief stond is de brief op 23 juli 1955 om 09.00 uur vanuit Helmond naar het bureau van de REBUT in 's Gravenhage gezonden, zie stempel links boven. (afb.1.) Daar is de brief geopend, volgens artikel 3 van de Postwet uit 1954 (Stb.592). De volledige tekst staat op de sluitstrook (afb.2.) De ambtenaren van het bureau van de Rebut hebben in de brief de naam en adres van de afzender gevonden. Vervolgens hebben ze op de voorzijde van de brief de naam en adres van de afzender geschreven in rode inkt.
Op 25 juli 1955 om 16.00 uur is de brief van uit 's Gravenhage naar dit adres in Roermond gestuurd. De brief is op dezelfde dag om 24.00 uur op het postkantoor van Roermond ontvangen. En op 26 juli 1955 bij Mr. Paul Tripels aangeboden.

De brief met inhoud is door Meester Paul Tripels op 10 augustus 1955 in een blanco envelop gedaan, en voorzien van het juiste adres. Zie de in blauw geschreven tekst links onderop de brief. (afb.1.) En dat alles voor 30 cent plus 10 cent voor het versturen van de brief met het juiste adres.
Zo zie je maar weer poststukken vertellen altijd een verhaal, en het is dan ook de moeite van het verzamelen waard.