Filatelisten vereniging De Helmveste Helmond en Omstreken is opgericht in 1977

Een Deense Steltloperpostbode
(Februari 2022, Henk van Meeningen)

De Deense Post heeft een aantal jaren geleden het leven van Deense postbezorgers op een humorvolle wijze in beeld gebracht.
Op één ervan zien we dat een piloot van de Deense luchtpost duidelijk niet blij is met het vreemde gedrag van een postduif, die hij als een ongewenste concurrent beschouwt.
Op een andere kaart loopt een postbode op stelten door het water met in de ene hand een hulpstok en in de andere hand een sextant om zijn positie te bepalen. En ook al zijn we nu in het land van Hans Christan Andersen, hier gaat de fantasie van de tekenaar wel iets te ver, want het laatst instrument is namelijk nooit gebruikt .
Maar val niet om van verbazing: de in het water gaande steltloper is in de 1920-er jaren echt in beeld geweest. Niet zoals men zou vermoeden in het waddengebied aan de westkust, maar op de postroute Bogö-Farö, welke we vinden tussen de eilanden Själland en Falster.

 Onder bepaalde weersomstandigheden kon de postbode Guderik Christiansen noch zeilen noch roeien en dan pakte hij zijn stelten om zodoende door het water ongeveer 300 meter in circa 10 minuten af te leggen. Voor het geval dat de waterstand veranderde en wellicht ook voor de zekerheid trok hij wel een roeiboot achter zich aan.
Eén van de stelten kreeg het Deense Postmuseum als geschenk in verband met het 350-jarige jubileum van de Deense Post in 1974 en is daar sindsdien een opzienbarende verschijning.
In Amerika is Guderik Christiansen wel genoemd als ’s werelds wonderlijkste postbode. In een contract van 1907 was vermeld, dat hij jaarlijks 24 kronen zou ontvangen voor het onderhoud aan zijn boot. Of Guderik met zijn post wel eens in het water is gevallen, vermeldt het verhaal niet.