Filatelisten vereniging De Helmveste Helmond en Omstreken is opgericht in 1977

Vliegende Zwanen van Zweden
(Januari 2018)
Bron: Postzegelblog, www.postzegelblog.nl

In een postzegelverzameling Zweden mogen de luchtpostzegels natuurlijk niet ontbreken. Alleen hebben deze zegels vaak hogere frankeerwaarden dan de gewone postzegels. Zo ook de luchtpostzegel van 20 kronen die verscheen op 4 mei 1942. En die ook nog eens opnieuw werd uitgegeven in 1953 en in 1968.

Eerst iets over de zwaan. Op de foto een knobbelzwaan, gefotografeerd door Adrian Pingstone (auteursnaam Arpingstone) uit het Zuidwesten van Engeland. Hij nam deze foto in januari 2005 in het Slimbridge Wildfowl and Wetlands Centre, Slimbridge, Gloucestershire. De knobbelzwaan is ook afgebeeld op de Zweedse postzegel. De zwaan komt in geheel West Europa voor.
Een broedpaar zwanen blijft dikwijls hun volwassen leven bij elkaar.

Een vierzijdig getande postzegel van 20 kronen kwam uit op 4 mei 1942 in een oplage van 334.280 stuks. De zegel was vooral bestemd voor de frankering van pakketten die per luchtpost werden verzonden. De postzegel was ontworpen door L. Prytz-Wik naar een foto van Bengt Berg, ornitholoog en natuurfotograaf, en is gegraveerd door S. Ewert. De postzegel werd naast vellen van 100 stuks ook opgenomen in een postzegelboekje waarin ze met de hand met de velrand werden ingeplakt. In het boekje bevonden zich 20 zegels, dus een totale waarde van 400 kronen, een enorm groot bedrag voor die tijd. 20 kronen is thans vergelijkbaar met ongeveer 2 euro.

Op 7 juli 1953 werd de postzegel opnieuw uitgegeven maar nu in machinaal vervaardigde postzegelboekjes. Daarin waren tien postzegels opgenomen die driezijdig getand waren.

De postzegels waren gedrukt op gewoon papier met glimmende gom. De inhoud komt op twee manieren voor waarbij de waardeaanduiding van links naar rechts is te ‘lezen’ of van rechts naar links. Op 5 september 1968 kwam een nieuwe oplage aan de loketten waarbij het gewone postzegelpapier was vervangen door fluorescerend papier. Bij een volgende oplage was de gebruikte gom synthetisch en ‘onzichtbaar’. Dit laatste boekje werd geproduceerd tot en met 1979. Deze postzegel was dus zo’n 40 jaar in gebruik als frankeermiddel. De zegel is een keer als mooiste ontwerp verkozen tijdens een wedstrijd.

Kerstzegel-‘oorlog’ tussen een muis en een olifant
(Januari 2018)
Bron: Postzegelblog, www.postzegelblog.nl

Het dagblad De Telegraaf meldde op zaterdag 9 december 2017: “Er is oorlog tussen PostNL en Sandd uitgebroken om de kerstpostzegels. Verkopers van de Sandd-zegels zijn door PostNL te verstaan gegeven dat ze niet langer de speciale kerstzegels van de concurrent mogen verkopen. Dit zijn veelal ondernemers die DHL- en DPD-pakketpunten drijven.” De Nederlandse postmarkt raakt in rep en roer door de uitgave van 15 miljoen kerstzegels van Sandd naast de 94 miljoen Decemberzegels van PostNL.

Waar wordt deze ‘oorlog’ gevoerd?
Ons land telt talrijke buurtwinkels die een scala aan artikelen voeren en verkopen als wenskaarten, dagbladen, boeken, kalenders, agenda’s, tijdschriften, tabaksartikels, loten van staatsloterij & lotto, beltegoed, stripkaarten, cartridges en/of postzegels. De bestedingen voor deze ‘gebruik- & verbruiksartikels’ zijn over het algemeen niet hoog, maar door de veelheid nog lonend. Talrijke ondernemers bezitten ter verhoging van hun omzet ook een postpakket-innamepunt van DHL en/of DPD.

Wanneer is wat in stelling gebracht?

PostNL
Op 20 november zijn de Decemberzegels van PostNL in twee verschillende uitvoeringen over de toonbank gegaan:
a. 4.700.000 vellen met 20 zegels geeft 94.000.000 Decemberzegels.
b. 10.000 vellen met 10 zegels geeft 100.000 Decemberzegels.
c. In totaal zijn er dus iets meer als 94 miljoen Decemberzegels 2017.
Sandd
Op 27 november heeft Sandd (volgens informatie uit de dagbladpers) zijn eigen postzegels gepresenteerd in een oplage van 15 miljoen zegels (18/12 zijn er al 12 miljoen zegels van verkocht!).
De oplage van 15 miljoen kerstzegels van Sandd tegenover de 94 miljoen zegels van PostNL heeft de Nederlandse postmarkt danig in beroering gebracht. Tijdens Rutte I en II werd concurrentie als een aantrekkelijk gegeven gezien.
Met een concurrent die bij de eerste aanval meteen al 14 procent van de Nederlandse postmarkt opeist, dient terdege rekening te worden gehouden. Staatssecretaris van Economische Zaken bezoekt meteen daarop beide postbedrijven.

Vermenging van poststukken
In hetzelfde artikel is de uitleg van PostNL te lezen. Een woordvoerder zegt dat er verwarring ontstaat wanneer een winkel beide zegels verkoopt. PostNL merkt dat er vermenging van poststukken ontstaat. Er komen postzegels van andere bedrijven in de oranje PostNL-brievenbus terecht en andersom. In het kader van de borging van de kwaliteit van de postbezorging behoudt PostNL zich het recht voor om de de contracten met dergelijke winkeliers te beëindigen. (*)

Postdialoog: van tegenstelling naar overeenkomst
Mijn opmerking aan het slot van het artikel van 10 december over wat we op termijn kunnen verwachten over de postmarkt: “Er zal nog heel veel strijd, discussie en overleg tijdens de al maar meer krimpende postmarkt aan vooraf moeten gaan”, heeft kort daarna al inhoudelijk vulling gekregen.
Staatssecretaris van Economische Zaken stelt na een oriënterend / inventariserend bezoek aan beide postbedrijven als uitgangspunten voor de integratie (samenwerkingsverband?) van beide bedrijven:
1. een gelijk speelveld
2. gelijke arbeidsvoorwaarden
3. een gelijke bedrijfsvoering

De bewindsvrouw wil daarbij na de noodzakelijke discussies ruim de tijd nemen om tot een wel overwogen besluit te komen.

Beleef de natuur
(januari 2018)

Op het postzegelvel Beleef de natuur – reptielen en amfibieën staan tien reptielen en amfibieën die we in ons land kunnen tegenkomen. In Nederland komen van nature zeven soorten reptielen voor, drie soorten slangen en vier soorten hagedissen. Naast deze inheemse soorten zijn er enkele exoten door de mens geïntroduceerd. Het leefgebied van reptielen bestaat over het algemeen uit ijle vegetatie. Ideale habitats zijn heide, overgangsgebieden tussen bos en heide, en vervallen overgroeide steenstapels en muurtjes. De afgebeelde reptielen op de postzegels Beleef de natuur zijn de levendbarende hagedis, de adder, de gladde slang en de ringslang.
Naast de zeven soorten reptielen komen in Nederland van nature zestien soorten amfibieën voor, elf kikkers en padden en vijf salamanders. Er zijn drie leefgebieden voor amfibieën: de voortplantingshabitat in het water, de zomerhabitat waar de dieren zich voeden en beschutting vinden, en de winterhabitat waar de dieren hun winterslaap houden. De afgebeelde amfibieën op de postzegels Beleef de natuur zijn de kamsalamander, de rugstreeppad, de boomkikker, de geelbuikvuurpad, de heikikker en de knoflookpad.

Mysterieus en ongrijpbaar
Toeval of niet – het onderwerp van de nieuwe postzegelserie Beleef de natuur heeft de bijzondere belangstelling van grafisch ontwerper Frank Janse. “Natuurlijk moet een ontwerper met elk thema uit de voeten kunnen. Toch is het bijzonder wanneer je een opdracht krijgt die nauw aansluit bij je voorliefde. Van jongs af aan heb ik een grote belangstelling voor de natuur. Ik vind het fascinerend hoe alles zijn eigen gang gaat. Het is een wereld op zich, met heel veel lagen. In de grond, op de bodem, in het water, in de lucht, overal dus. Van heel groot tot superklein, met allerlei intrigerende details die je pas ziet als je goed kijkt. Onder een steen bijvoorbeeld. Mijn interesse heeft van alles te maken met het mysterieuze en het ongrijpbare van de natuur. Dat kom ik ook tegen tijdens vakanties als ik met mijn gezin ‘wild’ kampeer. Midden in de natuur, zo primitief mogelijk, met zo min mogelijk beschaving in je bagage.

Waarnemen en associëren
Koud en glibberig? Gevaarlijk en giftig? Lief en aaibaar? Beleven betekent enerzijds feitelijk registreren en ordenen van wat je met al je zintuigen waarneemt. En anderzijds betekent het subjectief associëren, wat organisch en intuïtief gebeurt.”

Technische specificaties

Zegelformaat : 30 x 40 mm
Papier : normaal met fosforopdruk
Gomming : zelfklevend
Druktechniek : offset
Oplage :315.000 velletjes
Drukkerij : Joh. Ensche
Drukkleuren postzegel : cyaan, rood, geel en zwart