Filatelisten vereniging De Helmveste Helmond en Omstreken is opgericht in 1977

RAFAËL
(juni 2016)
Bron: ZHPV-Mededelingenblad     Herwig Pauwels

Rafaël is wellicht een minder bekende naam in de schilderkunst en toch hebben velen bij een museumbezoek doeken van hem zien hangen. Hij (zijn echte naam is Raffaello Sanzio) is geboren op 6 april 1483 in het plaatsje Urbino en overleed in Rome op 6 april 1520. Hij leerde van zijn vader schilderen en werd later een leerling van Perugino. Deze had een grote invloed op zijn manier van schilderen.
In 1504 ging Rafaël naar Florence waar hij werd beïnvloed door Leonardo da Vinci en ook door Michelangelo. Hij werkte veel voor de kerk en in het Vaticaan is veel werk van hem te bewonderen.

Madonna Connestabile   Madonna van Granduca
In de Hermitage van Sint-Petersburg hangt zijn Madonna Connestabile (CCCP, 3k). Hij heeft echter talloze Madonna's geschilderd en de Madonna van Granduca (Laos 2k) is hier ook een voorbeeld van. Enkele andere voorbeelden van zijn werken zijn hieronder afgebeeld, te weten: 1 De Heilige Georg met de draak.(Laos 3k) 2 Visioen van Ezechiël (Laos 4k). 3 Aanbidding van de koning, twee versies (Laos 1k en Laos 10 k). 4 De heilige Katherina (Laos 0,50 k).
De Heilige Georg met de draak   Visioen van Ezechiël   Aanbidding van de koning   Aanbidding van de koning   De heilige Katherina
Rafaël was ook belangrijk voor de tapijtkunst. Hij maakte kartons (werktekening op ware grootte) die werden gebruikt in een Brussels atelier om er tapijten voor de Sixtijnse Kapel mee te weven. Deze kartons zelf zijn als kunstwerken bewaard in het Victoria en Albert Museum in Londen.
Naast de kartons heeft Rafaël ook tekeningen gemaakt. Het Teylers Museum in Haarlem heeft daarvan een aantal in haar collectie. Ter gelegenheid van de 500ste geboortedag van Rafaël gaf de Surinaamse post in 1983 een serie van 6 postzegels uit met tekeningen van Rafaël afkomstig uit het Teylers Museum.
D   
Rafaël stierf op zijn zevenen-dertigste verjaardag in Rome en ligt begraven in het Pantheon. Voor Italië een zeer grote eer. Alhoewel niet bewezen, bestaat het gerucht dat de toenmalige paus hem tot kardinaal wilde benoemen. Dit geeft aan dat hij een zeer grote status had.


Blauwhelmen
(juni 2016)

Op 29 mei, the International Day of United Peacekeepers, geeft de UNPA (de Postadministratie van de VN) zes zegels uit met beelden van het belangrijke werk van de Blauwhelmen wereldwijd.
De zegels hebben de volgende waarden en oplagen: 47c, 7.500 velletjes, 150.000 zegels; $ 1,15, 7.500 velletjes, 150.000 zegels; CHF 1,00, 6.000 velletjes, 120.000 zegels; CHF 6.000, 120.000 zegels; € 0,68, 6.500 velletjes, 130.000 zegels en € 0,80, 6.500 velletjes, 130.000 zegels.

Friedenstruppen
Ook Oostenrijk wijdt 29 mei een zegel (68c) aan de Internationaler Tag der Friedenstruppen der Vereinten Nationen. Op de zegel wordt de vlag gehesen; oplage 250.000 zegels.


PostEurop Denk Groen
(juni 2016)

PostNL geeft op 25 april 2016 het postzegelvel 'Denk Groen' uit met de waardeaanduiding Internationaal 1. Op vijf postzegels staat een afbeelding van Doxia Sergidou van Cyprus Post, de andere vijf postzegels, de typografie en de velrand zijn ontworpen door het bureau Beukers Scholma uit Haarlem. Elk jaar worden dergelijke Europapostzegels uitgegeven, een initiatief van PostEurop. De afbeelding van Doxia Sergidou toont een roller die de wereld groen verft, op de door Beukers Scholma ontworpen postzegel staat een afbeelding van een innovatieve VANMOOF-fiets. De ontwerpers kozen met opzet voor een dergelijk vernieuwend fietsenmerk. "Want om groen te kunnen denken en doen", aldus Marga Scholma, "is innovatie noodzakelijk. Zo laten we de toekomst zien, geen nostalgie dus." Het resultaat is een simpel en krachtig postzegelbeeld dat goed aansluit op het verhalende karakter van de verfrollerpostzegel.

Over het ontwerp
Het postzegelvel Denk groen bestaat uit vijf postzegels met de voorgeschreven afbeelding en vijf postzegels met een ontwerp van het bureau Beukers Scholma. Op beide postzegels hebben Haico Beukers en Marga Scholma dezelfde typografie toegepast. De voorgeschreven afbeelding laat zien hoe een hand met een verfroller de wereld groen verft waardoor sombere huizen en donkere wolken plaatsmaken voor een lichte plek met bomen, vogels, duurzame gebouwen en windmolens. Op de door Beukers Scholma ontworpen postzegel staat een afbeelding van een innovatieve fiets van het nieuwe Nederlandse merk VANMOOF, terwijl de titel van het postzegelvel als een lichtbundel uit de koplamp straalt. De fiets is in een blauw vlak geplaatst, dat deels wordt overlapt door een transparant geel vlak zodat de fiets door de menging van kleuren tegen een groene achtergrond staat. De stroken van het gele vlak met de typografie keren op de andere postzegel terug. Op de velrand bovenaan staat de titel van het postzegelvel tegen een achtergrond van soortgelijke blauwe, gele en groene stroken. Het gebruikte lettertype is de Avenir uit 1988 van Adrian Frutige.

Technische specificaties

Zegelformaat : 36 x 25 mm
Tanding : 14 1/2 14 1/2
Papier : normaal met fosforopdruk
Gomming : synthetisch
Druktechniek : offset
Oplage : 90.000 velletjes
Drukkerij : Joh. Enschedé Security Print, Haarlem
Drukkleuren postzegel : geel, magenta, cyaan en zwart


Ed van der Elsken
(juni 2016)

Op 23 mei 2016 vindt de uitgifte plaats van het postzegelvel Ed van der Elsken. Op het postzegelvel zijn negentien kleurenfoto's van de in 1990 overleden fotograaf afgebeeld. De aanleiding voor de uitgifte is de noodzakelijke restauratie van de 45.000 kleurendia's van Ed van der Elsken die door schimmel zijn aangetast. Dit restauratieproject van het Nederlands Fotomuseum wordt onder de aandacht van het grote publiek gebracht met een tentoonstelling dit jaar op De Parade, van 23 juni tot 28 augustus in achtereenvolgens Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Amsterdam. Voor twee eerdere postzegeluitgiftes heeft PostNL werk van Van der Elsken gebruikt, Tussen twee culturen (2001) en 10 voor Nederland (2006). Het postzegelvel Ed van der Elsken besteedt aandacht aan de kleurenfotografie van een van de meest invloedrijke fotografen van Nederland. Het grootste deel van de foto's is afkomstig uit EYE LOVE YOU. Dit is het eerste kleurenfotoboek dat Van der Elsken in 1977 publiceerde. Ter gelegenheid van het restauratieproject brengen het Nederlands Fotomuseum en de uitgevers Lecturis en Bas Lubberhuizen deze zomer een heruitgave van EYE LOVE YOU uit.

Over het ontwerp
Op negen van de tien postzegels op het vel Ed van der Elsken zijn twee kleurenfoto's gecombineerd. Op de tiende postzegel staat naast de afgebeelde foto de titel van Van der Elskens bekendste kleurenfotoboek: EYE LOVE YOU. Voor vrijwel alle foto's op de postzegels is dezelfde uitsnede gebruikt als Van der Elsken hanteerde. De foto's zijn geplaatst op een zwart vlak met daarin de naam van de fotograaf in kapitalen, met gebruik van dezelfde kleuren als in de titel van het fotoboek EYE LOVE YOU. In het wit onder het zwarte vlak staan de sorteerhaak en de waarde aanduiding Nederland 1. Door het gebruik van het zwarte vlak zijn alle foto's zwart gekaderd, wat de indruk wekt dat het postzegelvel uit vijf filmstroken bestaat. Op de tabs links en rechts lopen de zwart vlakken door om ruimte te bieden voor een korte typering van de fotograaf en cineast Van der Elsken (1925-1990). Op de velrand staan bovenaan de handtekening van Van der Elsken en het logo van het Nederlands Fotomuseum, op de velrand onderaan het logo van PostNL, het artikelnummer en de barcode.
Voor de typografie is gebruikgemaakt van de Rockwell (Frank Hinman Pierpont, 1934) en de Univers (Adrian Frutiger, 1957).

Technische specificaties

Zegelformaat : 36 x 25 mm
Tanding : 14 1/2 14 1/2
Papier : normaal met fosforopdruk
Gomming : synthetisch
Druktechniek : offset
Oplage : 167.000 velletjes
Drukkerij : Cartor Security Printing, Frankrijk
Drukkleuren postzegel : geel, magenta, cyaan en zwart