Filatelisten vereniging De Helmveste Helmond en Omstreken is opgericht in 1977

Harley's uit Spanje
(maart 2016)
Bron: Motor Filatelisten Nederland, www.mfnl.nl

In dit artikel wil ik het hebben over het Harley blokje uit de serie Vehículos de Época van Spanje.

Op het blokje met daarin drie zegels van € 0.92 staan de volgende 2 Harley-Davidson modellen afgebeeld. Op het grote zegel de oudste van de twee: een HD uit 1927 met een 350 cc eencilinder, ook wel Peashooter Single genoemd.
Op de andere zegel met een hele motorfiets staat volgens het bijschrift het 1200 cc J-model uit 1929, ook wel Twin Cam genoemd omdat dit model twee nokkenassen telde die elk één stoterstang bedienden. Maar volgens mijn gegevens kreeg de 1200 versie van de 1000J er de letter D achteraan gevoegd. Nu vormen die letter-aanduidingen van Harley's sowieso een brij waar niet uit te komen is.
De laatste zegel (#2) toont de tank van de 1200 cc (hou het maar even op de 1200J) Harley, en samen met de achtergrond van de andere twee zegels vormt het in zijn geheel dan ook de voorkant van de 1200J.
De gebruikte motorfietsen zijn te vinden in het Museo de la Moto Clásica de Hervás (Cáceres), hetzelfde museum waar ook al de motorfietsen van de Epelsa frankeerstroken te vinden en te bewonderen zijn. Voor info zie: www.museomotoclasica.com.
Ook op de FDC (Sobres de Primer Día) vinden we de beide motorfietsen terug maar nu afgedrukt in spiegelbeeld.

Om er een nog Amerikaanser tintje aan te geven vliegt de Bald Eagle, het nationale embleem van de USA, ook in de rondte. Overigens heeft de DTP-er nog wel behoorlijk meer moeten knutselen aan de afbeeldingen want naast het draaien van het tanklogo heeft de gebruikte 1200 cc fiets in het echt een zijspan aangekoppeld, en die is op de zegels volledig weggeretoucheerd.

De Spaanse Filatelistische dienst had voor de grotere bestellers van producten van hun dienst in het derde trimester van dit jaar nog een aardige envelop in petto.
Elk trimester gebruikt de Spaanse dienst een geïllustreerde envelop voor gecertificeerde, zeg maar aangetekende, post met daarop een afbeelding van het dan belangrijkste thema. En het derde trimester van 2014 was dat de Vehículos de Época uitgifte en daarom staat dus op de gebruikte enveloppen een afbeelding van nog een Harley-Davidson uit hetzelfde museum. De envelop heeft een ruim A4 formaat, met venster en toont een HD, volgens mij uit de W serie, op een stukje "Old Route 66" en weer die arend erbij. In de linker bovenhoek ingedrukt de eerste zegel van de HD 350, maar nu in plaats van de waarde aanduiding de letters S.F. (?)Souvenirs van Volendam, Urk en Zoutkamp
(maart 2016)
Bron: Postzegelblog, www.postzegelblog.nl

De serie 'Mooi Nederland' zou niet compleet zijn zonder de vissersplaatsen. De eerste drie van vijf vissersplaatsen zijn Volendam, Urk en Zoutkamp. Elke postzegel toont objecten die symbolisch zijn voor de visserij.

Wie niet uit een vissersgeslacht stamt, zal het verschil niet kennen tussen een kwak en een botter. Carlo de Boer, zoon van een Noordzeevisser en kleinkind van twee Zuiderzeevissers, weet het wél.

"Met zijn 16 meter was een kwak al gauw drie meter groter dan een botter. Voor de Volendammer vangstmethode, met een zwaar sleepnet tussen twee bomen, was namelijk een schip met grote trekkracht nodig. In de hoogtijdagen van de visserij lagen er tweehonderd kwakken in onze haven. Daar zijn er nog maar vier van over."" Carlo is voorzitter van de vereniging Behoud de Volendammer Botters. Die vereniging heeft vier authentieke kwakken weten op te sporen en gerestaureerd, met steun van de gemeente, sponsors en tal van vrijwilligers. De eerste kwak, de VD172 uit 1904, ging in 1999 opnieuw te water. De pastoor zegende het schip in. Ook de andere drie zijn inmiddels zeewaardig en te huur voor evenementen.
Getaande zeilen
Genoemde kwak, de VD172, heeft een hoofdrol op het postzegelvel Mooi Nederland Vissersplaatsen - Volendam. Carlo de Boer vindt het een mooi eerbetoon. En het rood van het zeil komt goed tot uiting: "Volendammers mengden cachou, een organische kleurstof, door de verf om het zeil te tanen. Door het rode zeil konden de families die op de dijk stonden te wachten, de kwakken al van ver zien aankomen." Verder zijn op het postzegelvel een klokkenpaal, de typische gevel van een Volendams huis en een aal te zien. Op de achtergrond staan een steigerpaal, woningen met een typische Zuiderzee-architectuur, de vlag van de gemeente Edam-Volendam, een waslijn met wasgoed, de Katwoudermolen uit 1896 en de voormalige visafslag die nu als havenkantoor dienst doet. In het water zwemmen een schol, twee zandspieringen, een bot en een snoekbaars.

Urk aan de Zuiderzee
Het postzegelvel van Urk is volgens hetzelfde stramien vormgegeven. Een terugkerend element op elk van de drie postzegelvellen is het visnet op de achtergrond. Specifiek voor Urk zijn de boei UK 1, de vuurtoren en de kotter UK 244 met daaronder de zee. Iconen van Urk zijn de dubbele bolder, visnetten die te drogen hangen, de dorpsvlag van Urk met een schelvis in het midden, een meerpaal, de typische woningen, het zicht op de haven en een kraan op de plaatselijke scheepswerf. In het water onderaan zwemmen een schol, drie harders, een kabeljauw en een tong.

De verdwenen zee van Zoutkamp
Het minst bekende, maar daarom niet minder interessante vissersplaats, is Zoutkamp in Groningen, bij de voormalige Lauwerszee. Daarop te zien zijn de replica van een kalkoven, het stalen havenlicht of lichtopstand op de steiger en de gekleurde gevels van de loodsen. Onderaan staat een noordzeegarnaal. Iconen van Zoutkamp zijn een boei uit het visserijmuseum Zoutkamp, het huis van de sluismeester, de kade, het huisje met de 'leugenbank' bij de haven, de lichtopstand bij het Reitdiep, een herbouwd vissershuisje, een sloepenloods en de garnalenkotter ZK 21. In het water onderaan zwemmen een schol, een aal, twee schelpen en een schar.

Jules Verne
(maart 2016)

Om het fenomeen Jules Verne beter te begrijpen moeten we terug naar de 19e eeuw. Op 8 februari van het jaar 1828 om 12 uur precies werd Jules Verne te Nantes geboren. Zijn geboortehuis stond aan een oude kade langs de Loire. Zijn vader was notaris en volgens goed burgerlijk gebruik moest Jules, als oudst zoon, zijn vader later opvolgen.Een eigen keuze werd hem niet gelaten. Hij moest rechten gaan studeren.

Jules Verne groeide op in een tijd van stormachtige technische ontwikkeling; een tijd waarin de spoorweg en passagierscheepvaart tot grote bloei kwamen.Er gaat een verhaal dat Jules Verne als avontuurlijk en verliefd jongetje van huis wegliep en zich op de Coralie inscheepte om in Indië een koralen halssnoer voor zijn nichtje Caroline te kopen. Zijn vader die hier, louter bij toeval,van hoorde wist hem op het laatste ogenblik van boord te halen. Jules beloofde bij die gelegenheid in het vervolg alleen nog maar in zijn fantasie te zullen reizen.
Na het behalen van zijn gymnasium diploma gaat Verne naar Parijs om rechten te studeren. Naast zijn studie schrijft hij blijspelen en smaakt in 1850 het genoegen dat zijn eerste stuk les pailles rompues wordt opgevoerd. Bovendien schrijft hij verhalen voor het tijdschrift Musée des familles. In deze tijd raakt Jules bevriend met vader en zoon Dumas en aan hen dankt hij zijn introductie in de uitgaande schrijverswereld van Parijs.
   
In 1852 schrijft Jules zijn ouders dat hij geslaagd is voor zijn examen, maar dat hij niet op het kantoor van zijn vader zal komen werken. Hij blijft in Parijs en zal eens een belangrijk schrijver worden. Om dit doel te verwezenlijken moet hij werk vinden, want zijn vader trekt prompt zijn toch al minimale toelage in. Hij is ondermeer repetitor voor jonge studenten en secretaris van een klein theater. Vier jaar later, in 1856, ontmoet hij zijn toekomstige vrouw Honorine de Viane.Zij is een jonge weduwe met twee dochtertjes. Jules die een redelijk inkomen nodig heeft om te kunnen trouwen wordt op aanraden van zijn zwager en met behulp van Honorine wisselagent. Zonder veel vertoon vindt het huwelijk in 1857 plaats; het jonge stel blijft, zonder kinderen, in Parijs wonen. Jules maakt in deze tijd, zonder Honorine, samen met en op kosten van zijn vriend Hignard reizen naar Schotland (1859) en Scandinavië.
Tijdens de vakantie in Noorwegen wordt zijn eerste en enige zoon Michel geboren. Later zal Jules samen met zijn broer Paul aan boord van de "Great Eastern"een reis naar Amerika maken.
Het is inmiddels al 1862, Jules Verne is al 34 jaar, en is er nog steeds niet in geslaagd om als schrijver erkenning te krijgen. Op een dag gaat hij op aanraden van Dumas met een manuscript naar de uitgever en schrijver Jules Hetzel. Deze leest het verhaal aandachtig en herkent de hand van een meester verteller. Hij wil het boek echter alleen publiceren als het omgewerkt wordt naar zijn aanwijzingen. Verne is blij dat hij eindelijk een kans krijgt en herschrijft zijn verhaal in recordtijd. Het concept van Hetzel, populair-wetenschappelijke jongensboeken waarin volwassen mannen de hoofdrol spelen, blijkt een schot in de roos. Vijf weken in een luchtballon is het eerste grote succes.
Hetzel, heel slim, bindt Verne aan zich met een contract. Twee boeken per jaar volgens genoemd principe; een vast inkomen en een gedeelte van de winst. Eindelijk kan Jules Verne van zijn pen gaan leven. Voor de uitgifte van de verhalen wordt een vast procédé gevolgd. Eerst als feuilleton in het tijdschrift Magasin illustré d'éducation et de création, vervolgens als klein, niet geïllustreerd boek, daarna pas in groot formaat en overvloedig geïllustreerd. Zijn leven lang zal Hetzel Jules Verne blijven begeleiden adviseren en corrigeren. Hetzel is zuinig op zijn lezerskring. In de verhalen mogen geen politiek-gevoelige zinsneden voorkomen.
Michell Strogroff
Het boek Michael Strogroff bijvoor-beeld wordt eerst met de Russische ambassadeur besproken.Jules is een zorgvuldig en nauwgezet schrijver. Om zijn boeken wetenschappelijk te onderbouwen leest hij veel vaktijd-schriften. Ook spreekt hij met ontdekkingsreizigers en geleerden van naam. Door laatstgenoemden laat hij soms voor zijn boeken belangrijke berekeningen uitvoeren. Al wat zijn aandacht trekt en wat hij denkt te kunnen gebruiken in een toekomstig verhaal, legt hij vast op ontelbaar veel kaartjes.Zijn boeken worden bekroond. Helaas echter krijgt hij, ondanks het lobbyen van goede en invloedrijke vrienden, niet de door hem zo felbegeerde plaats in de Academie Française.Het jaar 1886 roept nog steeds onopgeloste vragen op. Op 15 februari verkoopt hij, zonder enige aanleiding, zijn jacht de Michel III voor een bodemprijs aan een handelaar die het later met grove winst aan de prins van Monaco zal doorverkopen. Op 24 februari 1905 overlijdt Jules Verne te Amiens.
Hij heeft dan meer dan zestig wonderreizen op zijn naam staan.