Filatelisten vereniging De Helmveste Helmond en Omstreken is opgericht in 1977

Helaas stonden er geen artikelen in de convocatie van maart 2019.