Filatelisten vereniging De Helmveste Helmond en Omstreken is opgericht in 1977

Wereldberoemde gestolen postzegel terecht
(mei 2016)
Bron: Postzegelblog, www.postzegelblog.nl

Na 61 jaar van de aardbodem te zijn verdwenen is een van de meest beroemde postzegels ter wereld weer terecht. Deze Inverted Jenny werd in 1955 gestolen als onderdeel van een blokje van vier en werd onlangs aangeboden bij een New Yorks veilinghuis.
Eerder deze maand meldde een Britse twintiger zich bij het veilinghuis met de vermiste postzegel, die hij had geërfd van zijn opa. Hoe die aan de zegel was gekomen, kon de man niet zeggen.

De Inverted Jenny

De Inverted Jenny postzegel werd in 1918 in allerijl gedrukt. Voor 24 cent konden de kopers hun brief met luchtpost versturen. Toen de drukker zag dat het vliegtuig op de zegel op de kop vloog, vernietigde hij de misdruk, op één velletje met honderd exemplaren na. Een slimme klant op het postkantoor kocht het velletje met de misdruk.

Ethel McCoy
De terug gevonden zegel maakt onderdeel uit van de verzameling van Ethel Bergstresser McCoy, zij was een vooraanstaand filatelist met verschillende belangrijke postzegelverzamelingen. Tijdens een filatelietentoonstelling in Norfolk werd het blokje van vier dat zij had uitgeleend gestolen.
Twee van de Jenny postzegels werden in de jaren '70 en '80 herondekt door twee handelaren die de postzegels hadden gekocht, de andere twee bleven echter spoorloos.
De zegel wordt overgedragen aan de American Philatelic Research Library, die door McCoy als eigenaar was aangewezen.

Griend: vogels van het Wad
(mei 2016)

Het nieuwste postzegelvel 'Griend: vogels van het wad' van PostNL schenkt aandacht aan tien vogelsoorten die op het eiland Griend in de Waddenzee voorkomen. De geschilderde vogelportretten, olieverf op houten panelen, zijn gemaakt door kunstenaar Erik van Ommen uit Vries, dat in Drenthe ligt. De grote stern, scholekster, bergeend, rosse grutto, bonte strandloper, zilverplevier, bontbekplevier, visdief, kanoet en op Griend. Erik van Ommen: "Elk schilderij heb ik speciaal voor dit vel gemaakt en bij elkaar geeft deze serie mijn impressie van de Wadden weer. Waarbij iedere vogel de plek op het vel krijgt die hij verdient: poserend voor een portret, broedend op het nest, wandelend langs de vloedlijn, aan de maaltijd of in de lucht."

Over het ontwerp
Het nieuwste postzegelvel Griend: vogels van het wad bevat tien postzegels met beeltenissen van tien vogelsoorten die op het eiland Griend voorkomen. De geschilderde vogelportretten, olieverf op houten panelen, zijn gemaakt door kunstenaar Erik van Ommen uit Vries in Drenthe. De tien vogels (grote stern, scholekster, bergeend, rosse grutto, bonte strandloper, zilverplevier, bontbekplevier, visdief, kanoet, eidereend) staan afgebeeld tegen de achtergrond van de natuur op Griend, die op het hele postzegelvel doorloopt. In de landschapsschildering zijn verschillende biotopen te onderscheiden: grasland, kwelder, slik, zee en lucht, die terugkeren in de foto's links en rechts op de velrand. Naast de postzegels staan de namen van de afgebeelde vogelsoorten, zowel in het Nederlands als in het Latijn. Bij het ontwerp van het post-zegelvel werkte Erik van Ommen samen met fotograaf en ontwerper Peter de Jong. Deze gebruikte voor het ontwerp de lettertypes Euphemia UCAS (Ross Mills, 2006) voor de tekst en Palatino Linotype (Herman Zapf, 1999) voor de waarde aanduiding 1.

Technische specificaties

Zegelformaat : 36 x 25 mm
Tanding : 14 1/2 14 1/2
Papier : normaal met fosforopdruk
Gomming : synthetisch
Druktechniek : offset
Oplage : 166.000 velletjes
Drukkerij : Cartor Security Printing Frankrijk
Drukkleuren postzegel : geel, magenta, cyaan en zwart


Kanaaleilanden in de Tweede Wereldoorlog (deel 3)
(mei 2016)
Bron: Postzegelblog, www.postzegelblog.nl

Twee postzegels werden in 1948 uitgegeven gewijd aan de Kanaaleilanden Guernsey en Jersey. De waarden waren 1D rood en 2½D blauw met afbeeldingen van het oogsten van zeewier, de Vraic. De uitgiftedatum was 10 mei 1948. De twee zegels werden vervaardigd naar tekeningen gemaakt door Edmund Blampied die ook de serie van zes zegels voor Jersey had ontworpen.

Maar nu even terug naar de wapenzegels die in Guernsey en Jersey in omloop waren gebracht. De postale autoriteiten op beide eilanden waren bang dat de Duitse Postdienst postzegels zou uitbrengen die in Duitsland waren vervaardigd met afbeeldingen van Hitler of een hakenkruis. Zij vroegen toestemming om noodpostzegels te mogen vervaardigen voor de beide eilanden. Van de Duitse bezetter werd inderdaad toestemming verkregen maar er was wel een aantal voorwaarden aan verbonden.
Geen vermelding van de landsnaam Engeland of afbeeldingen die verwezen naar de koning. Na druk overleg werd besloten dat alleen de naam van het eiland, de waarde en het wapen van het eiland mochten voorkomen op de noodzegels.
De Duitsers wisten echter niet dat dit wapenschild met de drie luipaarden ook het persoonlijk zegel van de koning was, zoals het ook voorkwam op de persoonlijke standaard van de koning. Dit wapen was al op het einde van de 13de eeuw toegekend door Koning Edward I.
Of beide ontwerpers van de noodzegels met elkaar contact hebben gehad is niet zeker maar waarschijnlijk wel. Want samen hebben zij een staaltje van passief verzet gepleegd tegen de Duitse bezetters.
Ontwerper Vaudin had in de vier hoeken van de omranding van de drie zegels de letter V ingetekend. De letter V voor Victory. Deze subtiele toevoeging is nooit door de bezetters opgemerkt!
Maar nog bonter maakte Majoor Norman Victor Lacey Rybot zijn ontwerp voor de noodzegels van Jersey. Zo op het oog is er niets bijzonders aan de zegel van 1D te zien die eerst uitkwam. Maar bij vergroting zijn in de vier hoeken van de omranding de letters A te ontdekken.
De eilandbewoners hebben dit wel ontdekt maar hielden wijselijk hun mond. Waar stonden die letters voor? Het waren de vier eerste letters van Latijnse woorden: Ad Avernum Adolph Atrox ofwel loop naar de hel, bloeddorstige Adolf!
Ook bij de noodzegel van ½D paste hij hetzelfde toe in de omranding, maar nu met de letters A A in de bovenrand (voor het gemak is het tweede plaatje een omgekeerde afbeelding)
en de letters B B in de onderste omranding. Die letters staan voor: Atroicious Adolph en Bloody Benito. Zo kreeg de Italiaanse bondgenoot er ook van langs! Atroicius betekent Afschuwelijk.
Ook hier het wapen van de standaard van de koning. De twee postmeesters van de eilanden, Oscar Mourant van Jersey en H.C. Chapell van Guernsey werden, nadat de 'stunt' met de noodzegels algemeen bekend was geworden, gepromoveerd tot hoofd-postmeester terwijl Koning George VI hen beiden de onderscheiding O.B.E. toekende, de Order of the British Empire.