Filatelisten vereniging De Helmveste Helmond en Omstreken is opgericht in 1977

De sagefiguren van IJsland>
(November 2018)Dag van de Postzegel 2018
(November 2018)

Op 19-20 en 21 oktober 2018 vond in Amersfoort de postzegeltentoonstelling Postex 2018 plaats. Dit maal voor de eerste maal in de hal, waar een grote wielerbaan ligt. Alleen daarom was een bezoek al de moeite waard. 19 Oktober was ook de ’dag van de postzegel 2018’.
Ter gelegenheid daarvan werd een bijzondere postzegel uitgegeven. Het postzegelvel ‘Dag van de Postzegel 2018’ is opnieuw een eerbetoon aan historische Nederlandse postzegelontwerpen, in dit geval de cijferpostzegels van Wim Crouwel. Een detail van de oorspronkelijke postzegel van 10 cent is dominant aanwezig in dezelfde frisse blauwtint van weleer.
Naast postzegels met portretten van koningen en koninginnen is de Nederlandse post al vroeg begonnen met cijferpostzegels. Tussen 1876 en 1894 verscheen de eerste serie. Op deze postzegels stond de waard aanduiding in een rijk versierd kader. Ook op de volgende reeksen cijferpostzegels werd de typografie omlijst met ornamenten.
Het ontwerp van Wim Crouwel brak met die traditie, waardoor je ze zowel minimalistisch als functionalistisch zou kunnen noemen. Het ontwerp uit 1976, toevalligerwijs honderd jaar na het verschijnen van de eerste cijferpostzegels, is heel herkenbaar. De twee tegen elkaar inlopende kleur verlopen zijn helder van tint en de cijfers en letters hebben kenmerkende hoeken van 45 graden, in plaats van curven.


1876

10 cent wordt waardeaanduiding 1
Aan ontwerper Ingmar Birza de taak om met dit icoon uit de twintigste eeuw aan de slag te gaan. "Een hermetisch ontwerp als dat van de Crouwelpostzegels maakt dat extra lastig", legt hij uit. "Het ontwerp van Crouwel staat nog steeds als een huis". Het idee ontstond om de blauwe 1 van de oorspronkelijke postzegel van 10 cent zo groot mogelijk af te beelden. Als bepalend beeldelement waarin het verloop goed zichtbaar is, en tegelijk als frankeerwaarde. Daarvoor is van de originele postzegel een scan in nederland en dag van de postzegel 2018, geheel in onderkast. Ook dit is een hommage aan Wim Crouwel, die in 1977 veel kritiek kreeg op zijn ontwerp van een telefoonboek zonder hoofdletters. De typografie is geplaatst in het grid dat Crouwel gebruikte om zijn cijfers en letters te ontwerpen. Birza gebruikte het lettertype Gridnik, een doorontwikkeling van het letterontwerp dat Crouwel voor de cijferpostzegels heeft ontworpen. De naam is een verwijzing naar de bijnaam Mr. Gridnik, die Crouwel in de jaren zeventig kreeg vanwege zijn geometrische en structuralistische benadering.

Bron: Collect


Boekje uit 1976