Filatelisten vereniging De Helmveste Helmond en Omstreken is opgericht in 1977

Armenwet-zegels 3
(Oktober 2019)
Ton Steenbakkers

Het laatste stukje van de vorige aflevering herhaal ik even voor de duidelijkheid, met name vanwege de laatste alinea over de brieven.

Brieven
Een met Armenwet-zegels gefrankeerde brief die werkelijk heeft gelopen, mogen we gerust zeldzaam noemen. Dit wordt ook wel bevestigd door de hoge prijzen, die in de speciaal-catalogus voor dergelijke poststukken worden vermeld. Een reden hiervoor zou kunnen zijn, dat niemand graag te koop loopt met zijn armoede. Iemand die een brief kreeg met Armenwet-zegels, zal zich er wellicht voor geschaamd hebben.
Dergelijke frankeerzegels mochten immers alleen maar wor-den gebruikt door de burgerlijke weldadigheidsinstellingen. Daarom zal men een brief met Armenwet-zegels wel zo snel mogelijk hebben weggegooid.

Deze brief werd september 2019 aangeboden op de Corenphila veiling. De brief bracht 500 € op, zonder veilingkosten.
De brief is een mooi exemplaar met de juiste kenmerken van echtheid: verstuurd door de Armenraad in Apeldoorn, hiertoe
bevoegd; fraai leesbaar stempel 30.X.17. 12-1N; correct porto van 3 cent, volgens tarief dat liep van 16 oktober 1906
tot 1 november 1919 voor brieven tot 20 gram; bestellerstempel dat duidelijk maakt door de ‘C’dat het de derde
bestelronde was door besteller nummer 37.
Voor zo’n brief hoefde je je niet te schamen als lid van het bestuur van de Armenraad...

Ook deze brief voldoet aan alle voorwaarden voor echtheid

De serie komt overigens meer ongebruikt voor dan gebruikt. Een zegel met een goed leesbaar stempel is dan ook niet gemakkelijk te vinden.

De eerste dag van uitgifte
Tot op heden is er nog geen enkele brief met Armenwet-zegels bekend, die is afgestempeld op de eerste dag van uitgifte. Mocht u brieven met Armenwet-zegels in uw verzameling hebben, kijkt u ze dan nog eens na.

Vervalsingen
De Armenwet-zegels zijn veelvuldig vervalst, uiteraard alleen met het oogmerk ze aan verzamelaars als 'echt' van de hand te doen. Het had immers geen zin, vervalste zegels voor frankering te gebruiken. De oorzaak van de vele vervalsingen is de grote waardevermeerdering van de -overigens bijzonder gemakkelijk na te maken - opdruk. En het feit dat de Armenwet-zegels veel meer ongebruikt dan gebruikt voorkomen, betekende dat men zich om een stempel geen zorgen hoefde te maken. Ook ongestempeld leverden ze voldoende op. Voor de Armenwet-zegels kan alleen een certificaat van echtheid ons de zekerheid verschaffen, dat we inderdaad met een echte Armenwet-zegel te doen heb-ben! Wat de vervalsing van de Armenwet-zegels betreft is er nog een bijzonderheid te vermelden.
De 1 1/2 cent blauw heeft een rode opdruk ARMENWET. Deze 1 1/2 cent blauw is ook wel aangetroffen met een zwarte opdruk. Dat is dan in ieder geval altijd een vervalsing!

De echte opdruk
De echte opdruk ARMENWET heeft enkele zeer karakteristieke letters. Als deze letters afwijkingen vertonen, dan kunnen we wel zeker zijn dat het om een vervalsing gaat. De kenmerkende eigenschappen van deze karakteristieke letters zijn:
1. De rechterpoot van de R begint dun en loopt, dikker wordend, gebogen naar beneden. En eindigt weer dun in een puntje.
2. De M is aan de bovenzijde breed en afgeplat.
3. Het derde been van de M is iets dunner.
4. De middelste balk van de eerste E is iets boven het midden geplaatst. De onderste balk van de E is iets langer dan de bovenste balk.
5. De N is linksboven meer afgeplat dan rechtsonder.
6. Het rechterbeen van de W is veel smaller dan de andere benen.
7. De horizontale balk van de T is links iets korter dan rechts.
Deze kenmerken zijn overigens eer-der beschreven door A.M.Benders in het Nederlandsch Maandblad voor Philatelie, 1942, blz 144-145.